små och medelstora företag

Stöd till små och medelstora företag

Swerea erbjuder små och medelstora företag (SMF) i Sverige en samlad resurs för att stödja produkt-, process- och affärsutveckling. Med vår breda kompetens och vårt omfattande nätverk kan vi ge dig effektiva och snabba svar och lösningar inom de flesta områden.

På Swerea omsätter vi tillämpad forskning till praktisk nytta i små och medelstora företag. Behöver du stöd för att lösa de vardagliga problemen i din produktion och produktutveckling, eller vill du utforska nya tekniska och affärsmässiga möjligheter?

Vi hjälper dig att utveckla din affär

Tillsammans med dig kan vi lösa dels vardagliga problem i produktionen och produktutveckling dels utforska nya tekniska och affärsmässiga möjligheter. Vi har under många år arbetat tillsammans med små och medelstora företag inom områden som energi- och miljöteknik, lagfrågor, produktionsteknik och andra tekniska frågor av skiftande slag.

Kompetens för små- och medelstora företag

Swerea har kompetens inom ett stort antal materialområden, som metaller, plaster, kompositer, textilier, keramer och elektronik, alltifrån tillverkning till slutanvändning.

Vi kan hjälpa dig när du behöver:

  • Prova och analysera komponenter och produkter
  • Införa nya material i produkterna
  • Förbättra kvaliteten och prestandan i tillverkningsprocessen
  • Effektivisera produktionen
  • Öka innovationsförmågan
  • Energieffektivisera såväl produkten som processen
  • Hitta internationella affärskontakter
  • Skapa teknik- och forskningssamarbeten

Vi samarbetar dessutom med regionala och internationella aktörer och har en heltäckande kunskap om olika finansieringsmöjligheter, vilket gör att vi snabbt och effektivt kan möta skiftande behov.

Kontakt och mer information

Peter Bökmark

Phone: 
+46 (0)31-706 6173

Olivier Rod

Olivier Rod

Phone: 
+46 (0)8-440 48 39
RISE KIMAB

Conny Gustavsson - Swerea SWECAST

Conny Gustavsson

Phone: 
+46 (0)36-30 12 22