Litteratur- och patentsökning

Swerea har Sveriges största materialtekniska bibliotek. Vi har tillgång till över 2000 vetenskapliga tidskrifter och 1000-tals rapporter. Vi genomför regelbundet omvärldsbevakning samt litteratur- och patentsökningar på uppdragsbasis.

Du kanske har behov av att veta hur mycket forsknings- och utvecklingsarbete som har utförts inom ett visst område. Eller du kanske behöver veta om det finns patent som täcker ett material eller en applikation. Eller om det finns utvecklade standardmetoder för att utföra en viss provning. Allt detta och en hel del mer kan våra bibliotek hjälpa dig med.

Biblioteket genomför på uppdragsbasis:

  • omvärldsbevakning
  • sökning efter befintliga patent
  • litteratursökningar
  • tar emot beställningar av tidskriftsartiklar, konferensbidrag, tekniska specifikationer, standarder och patent.
  • utbildning i informationssökning

Begär offert (library [at] swerea.se (offert)) för bibliotekets tjänster.

Kontakt och mer information

Anders Gotte - Swerea SWECAST

Anders Gotte

Phone: 
+46 (0)36-30 12 36
RISE SWECAST