CSR-arbete

CSR-arbete ger hållbarhet och konkurrenskraft

CSR-arbete, att ta ansvar för miljö och människor, är viktigt i allt som Swerea gör och står för. Ett hållbart företagande innebär att ett företag tar miljömässigt, socialt och ekonomiskt ansvar för effekterna av sina beslut och sin verksamhet.

CSR-arbete (corporate social responsibility) innebär ett engagemang i omvärlden och i de anställda som sträcker sig utöver vad lagen kräver. Tanken är att såväl företaget som de anställda och omgivningen ska vinna på detta. Vi forskar, utvecklar och skapar innovation för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft.

CSR-arbete genom hela produktkedjan

Hållbart företagande kan inte begränsas till det egna företaget, utan följer alltid hela produktkedjan och är därför lika viktigt för stora och små företag. Vi har utvecklat verktyg som även lämpar sig för små företag och som kan användas för att analysera, åtgärda och rapportera CSR-frågor.

Arbeta med miljöfrågor

För de företag som vill fokusera på enbart miljöfrågorna, har vi många erbjudanden bland annat inom Ekodesign, där vi kan analysera, åtgärda och marknadsföra miljöprestanda för såväl produkter som verksamheter.

Utbildningstillfällen

Kontakt och mer information

Anna Karin Jönbrink

Phone: 
+46 (0)31-706 61 26

Raul Carlsson - Swerea SWECAST

Raul Carlsson

Phone: 
+46 (0)36-30 12 54