Förändringsledning

Förändringsledning

Swereas forskning får värde endast genom att den leder till önskvärda förändringar som fortsätter att utvecklas genom industrins egen kraft. Vi har utvecklat ett stort antal olika arbetsmetoder för förändringsledning som sätts samman efter ditt företags unika behov.

Förändringsledning i en lean miljö

Är du första linjechef, mellanchef eller representant för högsta ledningen? Vi utbildar och coachar ledning, utsedda förändringsledare och medarbetare.

Effektiv beredning och projektledning

I komplex produktionsberedning, för att implementera nya produkter i produktionsflöden, krävs ofta att projektledare och beredare kommunicerar på ett bra sätt. Vi erbjuder implementering av fysiska och digitala verktyg för att kartlägga och visualisera informations- och produktionsflöden.

Engagerade medarbetare

Medarbetare vill inget hellre än att bidra till ditt företags framgång, man behöver bara ge dem rätt förutsättningar. Swerea erbjuder ett arbetssätt, en metod, där företag på ett systematiskt sätt kan arbeta med att förbättra engagemanget hos medarbetare. Tankegångarna presenteras i boken Det värdefulla engagemanget.

Framtidens Industriarbete (FIA)

Vi arrangerar och erbjuder workshops mellan företag och forskare kring (FIA) Framtidens Industriarbete. Vårt material innehåller ett underlag för att analysera ett företags nuläge och skapa en handlingsplan.

Vill ni veta mer om våra arbetsmetoder och verktyg eller att vi ska leda ett förändringsarbete hos er, kontakta oss.

Kontakt och mer information

Richard Berglund

Phone: 
+46 (0)31-706 60 47

Raul Carlsson - Swerea SWECAST

Raul Carlsson

Phone: 
+46 (0)36-30 12 54